ข้อตกลงในการซื้อขาย

รบกวนไม่แจ้งเรื่องสำคัญทุกเรื่อง ผ่านทาง Facebook เพราะหลายครั้งมีกรณีที่ลูกค้าโพสท์แล้วทางร้านไม่สามารถเห็นโพสท์นั้นได้ อาจจะเนื่องจาก privacy settings ต่างๆ ของ Facebook

เรื่องสำคัญทุกเรื่องที่เกี่ยวขัองกับออเดอร์ (เปลี่ยนออเดอร์ ได้รับสินค้าผิด สินค้าชำรุดเสียหาย) รบกวนแจ้งทีมงานผ่านทางอีเมล์ [email protected]

ทางร้านขออนุญาตรับออเดอร์ และการแจ้งโอนผ่านทางระบบเว็บช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือตกหล่นในการจัดการออเดอร์ และเพื่อให้ข้อมูลการสั่งสินค้าตัด stock อัตโนมัติผ่านระบบ

หากพัสดุมีร่องรอยความเสียหาย เช่น กล่องฉีกขาด หรือมีรอยเปียกรั่วซึม ให้ปฏิเสธการเซ็นรับพัสดุจากไปรษณีย์โดยทันที เพื่อให้พัสดุถูกตีกลับมาให้ทีมงานตรวจสอบเท่านั้น

ในกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามออเดอร์ที่สั่ง หรือสินคัาที่ได้รับชำรุดเสียหาย ให้รีบอีเมล์แจ้งทีมงานภายใน 1 วันหลังจากวันที่ได้รับพัสดุ (เช็คจากระบบไปรษณีย์) โดยแจ้ง order ID พร้อมรูปถ่ายประกอบพัสดุ และสินค้าที่ได้รับไปให้ทีมงานตรวจสอบ และส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือผิดจากออเดอร์ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า

ในกรณีที่สินค้าสูญหายระหว่างการจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย ทางไปรษณีย์จะรับผิดชอบชดใช้ตามมูลค่าสินค้า แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับการจัดส่งแบบ EMS

ทางร้านขออนุญาตไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้น ทางร้านจัดส่งสินค้าผิด เนื่องจาก สินค้าสกินแคร์ต้องมีความเป็น Hygienic สูง หากสินค้าถึงมือลูกค้าแล้ว เราไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่ายังไม่มีการเปิดใช้ หรือปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงกับผิวของลูกค้าท่านอื่นหากมีการเปลี่ยนคืน

ไม่อนุญาตให้ซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในทุกกรณี