สาขา


Siam Square One ชั้น 3 (ตรงข้าม Starbucks)

ZPELL Future รังสิต ชั้น 1 (หน้า Eveandboy)

Central World ชั้น 4 (ตรงข้าม Watsons)

Central ศาลายา ชั้น 1 (หน้าโซนเครื่องสำอาง)

The Mall บางกะปิ ชั้น 2 (ตรงข้ามกสิกร)

The Mall บางแค ชั้น 1 (หน้า Matsumoto)

The Mall งามวงศ์วาน ชั้น 2 (หน้า Bossini)

Central เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 2 (ตรงข้าม AIIZ)

Central นครราชสีมา ชั้น 1 (ข้าง G2000)